ROOSTERS COLLEGEJAAR 2014-2015 
Klik hier voor de roosters van 2013/2014 (oud) Roosters gehele studiejaar 2014/2015
  Stilteruimtes
Rooster per docent Totaalrooster Overzicht ruimtes met bijbehorende ruimte nummers  
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Basis Acute Zorg Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35  t/m 46 (Thema BA1A) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 46 t/m 8 (Thema BA3A) Desinf. Flex. Scopen Huisartsgeneeskunde
Week 47 t/m 12 (Thema BA1B) Week 50 t/m 51 (MWM-Week) Week 9 t/m 23 (Thema BA3B) Elec. Leerweg Unit JMS
Week 13 t/m 28 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 24 t/m 27 (Thema BA3C) Endoscopie verpl. PKV HRO onderwijs
PKV Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) PKV Geriatrie PKV totaal rooster
KR KOP KR Hemato-Oncologie Promovendi
  PKV KOP Initieel Onderwijs SCOPE onderwijs
  KOW   Intensieve Acute Zorg  
  KR   Kinderoncologie
        Kinderverpleegkunde Rooster ondersteunende diensten
  Land. Opl. Gipsverb. AVO
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN MA-O  
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. Minor Oncologie CD-CE 2de verdieping
Week 35 t/m 6 (Thema MA1B) ICK-DKO   Obstetrie & Gynaecol.  
Week 7 t/m 9 (Thema MA1A) ICK-Huisartsengeneeskunde   Oncologie Portier overzicht Faculteit
KPP ICK-Heelkunde   Palliatieve Zorg Portier overzicht GK-gebouw
PKV ICK-Inw. Geneeskunde Aangeboren hartafwijkingen Pijn consulent Portier overzicht OWC
KR ICK-Kindergeneeskunde Anesthesiologie en intensive care Radio Diag. laborant  
  ICK-Neurologie Medical Delta Radio Ther. laborant Overzicht Asito
  ICK-Psychiatrie Ethiek in de Gezondheidszorg Scholingen IZ  
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Global Health Sedatie Prak. Spec.
  Revalidatie Hoofd-Hals gebied & Head to Hands Training & Ontwikkel. Bezetting ruimtes
  SkillsPlaza Interne geneeskunde Overgangsconsulent Collegezalen
  MAK-toets Klinische genetica Wondverpl.& consul. Computerzalen
    Komt een arts in het lab   Lokalen Cd en Ce (ZA)
Maag-, darm- en leverziekten Onderzoekslokalen (PKV)
Overige Reserveringen Graduate School Medische Psychologie Onderzoekslokalen (ZA)
Tentamens NIHES Orgaantransplantatie PKV-Klavers
Inzages Post Graduate School Molecular Medicine Orthopaedische Sporttraumatologie PKV-zaal & Klaver combinatie
Routebeschrijving Woudestein Research Master Infection & Immunity   Ruimtes GK
Diplomeringen Geneeskunde Research Master Molecular Medicine (MScMM) Ruimtes Onderwijscentrum & Faculteit
Research Master Neurosience Overige Bachelor opleidingen Ruimtes tot 15 man
  NANO onderwijs Jaar 1 Ruimtes tot 20 man
Evaluaties en Nabesprekingen NANO onderwijs Jaar 2 Ruimtes tot 30 man
Nabesprekingen NANO onderwijs Jaar 3 Ruimtes tot 60 man en meer
Evaluaties Klinische Technologie  
PDCA