ROOSTERS COLLEGEJAAR 2015-2016 (september 2015 t/m augustus 2016)
Klik hier voor roosters 2016-2017
Klik hier voor de roosters van 2014/2015 (oud) Gehele rooster studiejaar 2015/2016
  Stilteruimtes
Rooster per docent Totaalrooster Overzicht ruimtes met bijbehorende ruimte nummers  
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Basis Acute Zorg Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35  t/m 46 (Thema BA1A) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 46 t/m 8 (Thema BA3A) Desinf. Flex. Scopen Honours class
Week 47 t/m 11 (Thema BA1B) Week 50 t/m 51 (MWM-Week) Week 9 t/m 23 (Thema BA3B) Eduplaza Huisartsgeneeskunde
Week 12 t/m 27 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 24 t/m 27 (Thema BA3C) Elec. Leerweg Unit JMS
PKV Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) PKV Endoscopie verpl. PKV HRO onderwijs
KR KOP KR Geriatrie PKV totaal rooster
  PKV KOP Hemato-Oncologie Promovendi
  KR   Initieel Onderwijs SCOPE onderwijs
    Intensieve Acute Zorg  
        Kinderoncologie
  Kinderverpleegkunde Rooster ondersteunende diensten
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN Land. Opl. Gipsverb.  
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. MA-O CD-CE 2de verdieping
Week 35 t/m 6 (Thema MA1B) ICK-DKO   Minor Oncologie  
Week 7 t/m 9 (Thema MA1A) ICK-Huisartsengeneeskunde   Obstetrie & Gynaecol. Portier overzicht Faculteit
KPP ICK-Heelkunde   Oncologie Portier overzicht GK-gebouw
PKV ICK-Inw. Geneeskunde Aangeboren hartafwijkingen Palliatieve Zorg Portier overzicht OWC
KR ICK-Kindergeneeskunde Anesthesiologie en IC Pijn consulent  
  ICK-Neurologie Biomedical Research in Practice Radio Diag. laborant
  ICK-Psychiatrie Ethiek in de Gezondheidszorg Radio Ther. laborant Bezetting ruimtes
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Global Health Scholingen IZ Collegezalen
  Revalidatie Hoofd-Hals gebied & Head to Hands Sedatie Prak. Spec. Computerzalen
  SkillsPlaza Interne geneeskunde Overgangsconsulent Lokalen Cd en Ce (ZA)
  MAK-toets Kinderoncologie Wondverpl.& consul. Onderzoekslokalen (PKV)
    Maag-, darm- en leverziekten   Onderzoekslokalen (ZA)
Medical Delta PKV-Klavers
Overige Reserveringen Nanobiologie Medische Psychologie PKV-zaal & Klaver combinatie
Tentamens BSc Nanobiology year 1 Orgaantransplantatie Ruimtes GK
Inzages BSc Nanobiology year 2   Ruimtes Onderwijscentrum & Faculteit
Routebeschrijving Woudestein BSc Nanobiology year 3 Ruimtes 15 personen
Diplomeringen Geneeskunde MSc Nanobiology year 1 Graduate School Ruimtes 20 personen
  NIHES Ruimtes 30 personen
Post Graduate School Molecular Medicine Ruimtes 60 personen en meer
Evaluaties en Nabesprekingen Klinische Technologie Research Master Infection & Immunity  
Nabesprekingen Klinische Technologie Jaar 1 Research Master Molecular Medicine (MScMM)
Evaluaties Klinische Technologie Jaar 2 Research Master Neuroscience
PDCA