ROOSTERS COLLEGEJAAR 2014-2015 
Klik hier voor roosters 2015-2016 (september 2015 t/m februari 2016)
Klik hier voor de roosters van 2013/2014 (oud) Roosters gehele studiejaar 2014/2015
  Stilteruimtes
Rooster per docent Totaalrooster Overzicht ruimtes met bijbehorende ruimte nummers  
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Basis Acute Zorg Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35  t/m 46 (Thema BA1A) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 46 t/m 8 (Thema BA3A) Desinf. Flex. Scopen Huisartsgeneeskunde
Week 47 t/m 12 (Thema BA1B) Week 50 t/m 51 (MWM-Week) Week 9 t/m 23 (Thema BA3B) Eduplaza JMS
Week 13 t/m 28 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 24 t/m 27 (Thema BA3C) Elec. Leerweg Unit PKV HRO onderwijs
PKV Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) PKV Endoscopie verpl. PKV totaal rooster
KR KOP KR Geriatrie Promovendi
  PKV KOP Hemato-Oncologie SCOPE onderwijs
  KOW   Initieel Onderwijs  
  KR   Intensieve Acute Zorg
        Kinderoncologie Rooster ondersteunende diensten
  Kinderverpleegkunde AVO
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN Land. Opl. Gipsverb.  
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. MA-O CD-CE 2de verdieping
Week 35 t/m 6 (Thema MA1B) ICK-DKO   Minor Oncologie  
Week 7 t/m 9 (Thema MA1A) ICK-Huisartsengeneeskunde   Obstetrie & Gynaecol. Portier overzicht Faculteit
KPP ICK-Heelkunde   Oncologie Portier overzicht GK-gebouw
PKV ICK-Inw. Geneeskunde Aangeboren hartafwijkingen Palliatieve Zorg Portier overzicht OWC
KR ICK-Kindergeneeskunde Anesthesiologie en intensive care Pijn consulent  
  ICK-Neurologie Medical Delta Radio Diag. laborant Overzicht Asito
  ICK-Psychiatrie Ethiek in de Gezondheidszorg Radio Ther. laborant  
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Global Health Scholingen IZ
  Revalidatie Hoofd-Hals gebied & Head to Hands Sedatie Prak. Spec. Bezetting ruimtes
  SkillsPlaza Interne geneeskunde Overgangsconsulent Collegezalen
  MAK-toets Klinische genetica Wondverpl.& consul. Computerzalen
    Komt een arts in het lab   Lokalen Cd en Ce (ZA)
Maag-, darm- en leverziekten Onderzoekslokalen (PKV)
Overige Reserveringen Graduate School Medische Psychologie Onderzoekslokalen (ZA)
Tentamens NIHES Orgaantransplantatie PKV-Klavers
Inzages Post Graduate School Molecular Medicine Orthopaedische Sporttraumatologie PKV-zaal & Klaver combinatie
Routebeschrijving Woudestein Research Master Infection & Immunity   Ruimtes GK
Diplomeringen Geneeskunde Research Master Molecular Medicine (MScMM) Ruimtes Onderwijscentrum & Faculteit
Research Master Neurosience Overige Bachelor opleidingen Ruimtes tot 15 man
  NANO onderwijs Jaar 1 Ruimtes tot 20 man
Evaluaties en Nabesprekingen NANO onderwijs Jaar 2 Ruimtes tot 30 man
Nabesprekingen NANO onderwijs Jaar 3 Ruimtes tot 60 man en meer
Evaluaties Klinische Technologie  
PDCA