ROOSTERS COLLEGEJAAR 2015-2016 (september 2015 t/m februari 2016) 
Klik hier voor de roosters van 2014/2015 (oud)
  Stilteruimtes
Rooster per docent Totaalrooster Overzicht ruimtes met bijbehorende ruimte nummers  
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Basis Acute Zorg Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35  t/m 46 (Thema BA1A) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 46 t/m 8 (Thema BA3A) Desinf. Flex. Scopen Huisartsgeneeskunde
Week 47 t/m 12 (Thema BA1B) Week 50 t/m 51 (MWM-Week) Week 9 t/m 23 (Thema BA3B) Eduplaza JMS
Week 13 t/m 28 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 24 t/m 27 (Thema BA3C) Elec. Leerweg Unit PKV HRO onderwijs
PKV Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) PKV Endoscopie verpl. PKV totaal rooster
KR KOP KR Geriatrie Promovendi
  PKV KOP Hemato-Oncologie SCOPE onderwijs
  KOW   Initieel Onderwijs  
  KR   Intensieve Acute Zorg
        Kinderoncologie Rooster ondersteunende diensten
  Kinderverpleegkunde AVO
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN Land. Opl. Gipsverb.  
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. MA-O CD-CE 2de verdieping
Week 35 t/m 6 (Thema MA1B) ICK-DKO   Minor Oncologie  
Week 7 t/m 9 (Thema MA1A) ICK-Huisartsengeneeskunde   Obstetrie & Gynaecol. Portier overzicht Faculteit
KPP ICK-Heelkunde   Oncologie Portier overzicht GK-gebouw
PKV ICK-Inw. Geneeskunde Aangeboren hartafwijkingen Palliatieve Zorg Portier overzicht OWC
KR ICK-Kindergeneeskunde Anesthesiologie en IC Pijn consulent  
  ICK-Neurologie Biomedical Research in Pratice Radio Diag. laborant
  ICK-Psychiatrie Ethiek in de Gezondheidszorg Radio Ther. laborant Bezetting ruimtes
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Global Health Scholingen IZ Collegezalen
  Revalidatie Hoofd-Hals gebied & Head to Hands Sedatie Prak. Spec. Computerzalen
  SkillsPlaza Interne geneeskunde Overgangsconsulent Lokalen Cd en Ce (ZA)
  MAK-toets Kinderoncologie Wondverpl.& consul. Onderzoekslokalen (PKV)
    Maag-, darm- en leverziekten   Onderzoekslokalen (ZA)
Medical Delta PKV-Klavers
Overige Reserveringen Nanobiologie Medische Psychologie PKV-zaal & Klaver combinatie
Tentamens NANO onderwijs Jaar 1 Orgaantransplantatie Ruimtes GK
Inzages NANO onderwijs Jaar 2   Ruimtes Onderwijscentrum & Faculteit
Routebeschrijving Woudestein NANO onderwijs Jaar 3 Ruimtes tot 15 man
Diplomeringen Geneeskunde NANO onderwijs Jaar 4 Graduate School Ruimtes tot 20 man
  NIHES Ruimtes tot 30 man
Post Graduate School Molecular Medicine Ruimtes tot 60 man en meer
Evaluaties en Nabesprekingen Klinische Technologie Research Master Infection & Immunity  
Nabesprekingen Klinische Technologie Jaar 1 Research Master Molecular Medicine (MScMM)
Evaluaties Klinische Technologie Jaar 2 Research Master Neuroscience
PDCA