ROOSTERS COLLEGEJAAR 2017-2018 (28 augustus 2017 t/m 05 augustus 2018)
Klik hier voor roosters 2016-2017 Roosters gehele studiejaar 2017-2018 Rooster per afdeling (02-01-17 t/m 27-08-17)
Inloggen Webber 3 Rooster per afdeling (28-08-17 t/m 05-08-18)   Stilteruimtes
Rooster per docent Totaalrooster  
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Desinf. Flex. Scopen Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35 t/m 46 (Thema BA1A) Roosters Keuzeonderwijs via Blackboard Week 46 t/m 8 (Thema BA3A) Eduplaza Honours class
Week 47 t/m 12 (Thema BA1B) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 13 t/m 23 (Thema BA3B) Elec. Leerweg Unit Huisartsgeneeskunde
Week 13 t/m 27 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 9 t/m 12 (Thema BA3C) Endoscopie verpl. Huisartsgeneeskunde Coschap
Consultvoering (CV) Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) Consultvoering (CV) Geriatrie JMS
Klinisch redeneren (CV-KR) Consultvoering (CV) Klinisch redeneren Hemato-Oncologie PKV EUC onderwijs
Querido Honours College Klinische Obductie Practicum Klinische Obductie Practicum Initieel Onderwijs PKV HRO onderwijs
Samenwerken (SW) Klinisch redeneren (CV-KR) Premaster BA3.17 Intensieve Acute Zorg PKV totaal rooster
  Premaster BA2.17 Premaster BA3.23 Kinderoncologie Promovendi
  Premaster BA2.25 Premaster BA3.27 Kinderverpleegkunde SCOPE onderwijs
  Premaster BA2.26 Premaster BA3.28   Land. Opl. Gipsverb.  
  Premaster BA2.28 Samenwerken (SW) MA-O
  Samenwerken (SW)     Minor  Rooster ondersteunende diensten
  Obstetrie & Gynaecol. CD-CE 2de verdieping
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN Oncologie Portier overzicht Faculteit
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. Palliatieve Zorg Portier overzicht GK-gebouw
Instroom 1 2017-2018 ICK-DKO   Pijn consulent Portier overzicht OWC
Instroom 2 2017-2018 ICK-Huisartsengeneeskunde   Radio Diag. laborant  
Instroom 3 2017-2018 ICK-Heelkunde   Radio Ther. laborant  
Instroom 4 2017-2018 ICK-Inw. Geneeskunde Anesthesiologie en IC Scholingen IZ
Blok-toets ICK-Kindergeneeskunde Biomedical Research in Practice Sedatie Prak. Spec. Bezetting ruimtes
Consultvoering ICK-MGZ Ethiek in de Gezondheidszorg Overgangsconsulent Collegezalen
Methoden van Onderzoek September ICK-Neurologie Genetica Wondverpl.& consul. Computerzalen
Methoden van Onderzoek Februari ICK-Psychiatrie Global Health   Lokalen Cd en Ce (ZA)
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Hoofd-Hals gebied & Head to Hands   Onderzoekslokalen (PKV)
  Revalidatie Interne geneeskunde Onderzoekslokalen (ZA)
  SkillsPlaza Kinderoncologie PKV-Klavers
  MAK-toets Medical Delta PKV-zaal & Klaver combinatie
    Medische Psychologie Ruimtes GK
Orgaantransplantatie Ruimtes Onderwijscentrum & Faculteit
Overige Reserveringen Nanobiologie Orthopedische Sport Traumatologie Ruimtes 15 personen
Tentamens (onder voorbehoud) BSc Nanobiology year 1 Spoedeisende Geneeskunde Ruimtes 20 personen
Inzages BSc Nanobiology year 2   Ruimtes 30 personen
Routebeschrijving Woudestein BSc Nanobiology year 3 Ruimtes 60 personen en meer
Diplomeringen Geneeskunde MSc Nanobiology year 1 & 2 Graduate School  
  NIHES
Post Graduate School Molecular Medicine  
Evaluaties en Nabesprekingen Klinische Technologie Research Master Infection & Immunity LET OP:
Nabesprekingen Klinische Technologie Jaar 1 Research Master Molecular Medicine (MScMM) Het rooster is onder voorbehoud van 
Evaluaties Klinische Technologie Jaar 2 Research Master Neuroscience eventuele wijzigingen.
PDCA Klinische Technologie Jaar 3    
Klinische Technologie Master TM