ROOSTERS COLLEGEJAAR 2016-2017 (sep 2016 t/m 20 aug 2017)
Klik hier voor roosters 2015-2016 Roosters gehele studiejaar 2016-2017 Rooster per afdeling (04-01-16 t/m 21-08-16)
Inloggen Webber 3 Rooster per afdeling (22-08-16 t/m 20-08-17)   Stilteruimtes
Rooster per docent Totaalrooster  
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte Overzicht ruimtes Onderwijs Service Centrum
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Desinf. Flex. Scopen Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35  t/m 46 (Thema BA1A) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 45 t/m 7 (Thema BA3A) Eduplaza Honours class
Week 47 t/m 11 (Thema BA1B) Week 41 t/m 42 (Zorgstage) Week 12 t/m 27 (Thema BA3B) Elec. Leerweg Unit Huisartsgeneeskunde
Week 12 t/m 27 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 8 t/m 12 (Thema BA3C) Endoscopie verpl. Huisartsgeneeskunde Coschap
Consultvoering (CV) Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) Praktische Klinische Vaardigheden Geriatrie JMS
Klinisch redeneren (CV-KR) Consultvoering (CV) Klinisch redeneren Hemato-Oncologie PKV EUC onderwijs
  Klinische Obductie Practicum Klinische Obductie Practicum Initieel Onderwijs PKV HRO onderwijs
  Klinisch redeneren (CV-KR) Premaster BA3.25 Intensieve Acute Zorg PKV totaal rooster
  Premaster BA2.23 Premaster BA3.26 Kinderoncologie Promovendi
  Premaster BA2.24   Kinderverpleegkunde SCOPE onderwijs
        Land. Opl. Gipsverb.  
  MA-O
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN Minor Oncologie Rooster ondersteunende diensten
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. Obstetrie & Gynaecol. CD-CE 2de verdieping
Week 35 t/m 6 (Thema MA1B) ICK-DKO   Oncologie  
Week 7 t/m 9 (Thema MA1A) ICK-Huisartsengeneeskunde   Palliatieve Zorg Portier overzicht Faculteit
Klinisch Pathologisch Practicum ICK-Heelkunde   Pijn consulent Portier overzicht GK-gebouw
Praktische Klinische Vaardigheden ICK-Inw. Geneeskunde Aangeboren hartafwijkingen Radio Diag. laborant Portier overzicht OWC
Klinisch redeneren ICK-Kindergeneeskunde Anesthesiologie en IC Radio Ther. laborant  
  ICK-Neurologie Biomedical Research in Practice Scholingen IZ  
  ICK-Psychiatrie Ethiek in de Gezondheidszorg Sedatie Prak. Spec.
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Genetica Overgangsconsulent Bezetting ruimtes
  Revalidatie Global Health Wondverpl.& consul. Collegezalen
  SkillsPlaza Hoofd-Hals gebied & Head to Hands   Computerzalen
  MAK-toets Interne geneeskunde   Lokalen Cd en Ce (ZA)
    Kinderoncologie Onderzoekslokalen (PKV)
Maag-, darm- en leverziekten Onderzoekslokalen (ZA)
Overige Reserveringen Nanobiologie Medical Delta PKV-Klavers
Tentamens BSc Nanobiology year 1 Medische Psychologie PKV-zaal & Klaver combinatie
Inzages BSc Nanobiology year 2 Orgaantransplantatie Ruimtes GK
Routebeschrijving Woudestein BSc Nanobiology year 3 Orthopedische Sport Traumatologie Ruimtes Onderwijscentrum & Faculteit
Diplomeringen Geneeskunde MSc Nanobiology year 1   Ruimtes 15 personen
    Ruimtes 20 personen
Ruimtes 30 personen
Evaluaties en Nabesprekingen Klinische Technologie Graduate School Ruimtes 60 personen en meer
Nabesprekingen Klinische Technologie Jaar 1 NIHES  
Evaluaties Klinische Technologie Jaar 2 Post Graduate School Molecular Medicine
PDCA Klinische Technologie Jaar 3 Research Master Infection & Immunity
  Research Master Molecular Medicine (MScMM)
Research Master Neuroscience