17, 1
18-09-2017 (ma) t/m 04-02-2018 (zo)
Rooster voor activiteit IAZ-1
Geproduceerd door IRIS-Planning op vrijdag 22-09-2017 om 04:24Week 38 ma 18-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.35-16.35 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-9
09.00-12.00 IAZ-1 Maatschappelijke Gezondheidszorg - Lokaal-5, Lokaal-7

Week 38 di 19-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-15.30 IAZ-1 BHV - Daniel den Hoed - Lokaal-5, Lokaal-7
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Klinische en zorg ethiek - 35
08.00-17.30 IAZ-1 BLS - H - Daniel den Hoed - Lokaal-11
16.00-18.00 IAZ-1 BLS - H - Inwendige Geneeskunde - Lokaal-14, Lokaal-7
16.00-21.00 IAZ-1 IAZ - MDL - Lokaal-10, Lokaal-5

Week 38 wo 20-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Gedrag - 35
08.30-17.00 IAZ-1 Intoxicatie 25 - 15
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6
13.30-17.00 IAZ-1 Toetsen Intoxicaties 25 - COO-6

Week 38 do 21-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-11.00 IAZ-1 IAZ BIAZ herkansingen - 22
08.00-16.00 IAZ-1 Acuut Ziek Kind - Lokaal-5, Lokaal-B, Lokaal-C
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Agressie beheersing - 6, 23
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ gr. Sept; Assessment - Lokaal-4, Lokaal-7
16.00-18.00 IAZ-1 BLS - H - Inwendige geneeskunde - Lokaal-14

Week 38 vr 22-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Specialistische reanimatie 67 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Specialistische reanimatie 67 - Lokaal-10, Lokaal-7

Week 39 ma 25-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.05-18.35 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-11, Lokaal-5
09.00-12.00 IAZ-1 Minor Orthopedie - Lokaal-12, Lokaal-14
13.00-15.00 IAZ-1 Medische Technologie - BLS - H - Lokaal-10

Week 39 di 26-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-12.30 IAZ-1 BLS - H - Daniel den Hoed - Lokaal-11
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 66 - 36
09.00-13.00 IAZ-1 PBLS - V - Eduplaza - Lokaal-7
16.00-18.00 IAZ-1 BLS - H - Inwendige geneeskunde - Lokaal-7

Week 39 wo 27-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 21 - EE-1473
08.30-17.00 IAZ-1 Chirurgie 81 - 3

Week 39 do 28-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - 72
08.30-13.00 IAZ-1 Gips 26 - 31
08.30-15.30 IAZ-1 BHV - servicebedrjf - Lokaal-5, Lokaal-7
08.30-16.00 IAZ-1 Gips SEH - Lokaal-A
08.30-17.00 IAZ-1 Chirurgie 81 - 5
12.00-20.00 IAZ-1, ZA-Dipl-1 Diplomering IAZ - Querido zaal, Foyer-Q
13.00-17.00 IAZ-1 Gips 26 - 72
16.00-18.00 IAZ-1 BLS - H - Inwendige Geneeskunde - Lokaal-7
16.00-21.00 IAZ-1 IAZ MDL - Lokaal-11, Lokaal-5

Week 39 vr 29-09-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Gips 26 - 23
08.30-17.00 IAZ-1 Gips SEH - Lokaal-A, Lokaal-B

Week 40 ma 02-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-17.00 IAZ-1 NTX - 6

Week 40 di 03-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-12.30 IAZ-1 Daniel den Hoed - BLS H - Lokaal-4, Lokaal-7
08.00-12.30 IAZ-1 Daniel den Hoed - BHV - Lokaal-9
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 7 - 31
08.30-17.00 IAZ-1 Spijsvertering 42 - 11
08.30-17.00 IAZ-1 NTX - 6
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 07 - Inleiding - Lokaal-10, Lokaal-12, Lokaal-14
13.00-14.00 IAZ-1 Minor Sport Tramatische Orthopedie - Lokaal-9
16.00-18.00 IAZ-1 BLS - H - Inwendige Geneeskunde - Lokaal-11, Lokaal-4
16.00-21.30 IAZ-1 ABCDE/BLS - Heelkunde - Lokaal-5, Lokaal-7

Week 40 wo 04-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - 39
08.30-17.00 IAZ-1 Anesthesie - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Straling 5R-SEH - 15
08.30-17.00 IAZ-1 Urinewegen 46 - 28
08.30-17.00 IAZ-1 NTX - Lokaal-15
08.30-17.00 IAZ-1 Assessment Groene Hart Ziekenhuis - Lokaal-C
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeske - Lokaal-6
11.30-13.00 IAZ-1 Minoronderwijs - Anesthesiologie - Lokaal-14
13.00-16.30 IAZ-1 IAZ - Lokaal-14

Week 40 do 05-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - 36
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ 6 - 39
08.30-15.30 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-5, Lokaal-7
08.30-16.30 IAZ-1 BIAZ gr. Sept; Assessment - Lokaal-12, Lokaal-14
08.30-17.00 IAZ-1 Anesthesie - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Opvang natte neonaat 124 - Lokaal-2
14.00-17.00 IAZ-1 MDL Scholing VPK ABCDE - Lokaal-4, Lokaal-C, Lokaal-D
16.00-21.30 IAZ-1 ABCDE/BLS - Heelkunde - Lokaal-5, Lokaal-7

Week 40 vr 06-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 6 - CQ-A
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 06 - Circulatie - Lokaal-10, Lokaal-11
11.30-13.00 IAZ-1 Minoronderwijs afd. Anesthesiologie - Lokaal-7

Week 41 ma 09-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 GVM Ouderen - Lokaal-A, Lokaal-B
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-17.00 IAZ-1 Seksualiteit & VP 38 - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Seksualiteit & VP 39 - Lokaal-15
08.30-17.00 IAZ-1 Ouderen 113 - 15

Week 41 di 10-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
07.30-17.00 IAZ-1 Thoraxchirurgie - Lokaal-C, Lokaal-D
08.00-12.30 IAZ-1 Thoraxchirurgie - Lokaal-11
08.00-15.30 IAZ-1 EOS IC - Lokaal-5, Lokaal-A, Lokaal-B
08.05-16.05 IAZ-1 IAZ - Startdag - Lokaal-12, Lokaal-7
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 5 - 36
08.30-17.00 IAZ-1 Ouderen 113 - 3
08.30-17.00 IAZ-1 Startdag IAZ - 15
08.30-17.00 IAZ-1 Spijsvertering 43 - Lokaal-15
08.30-17.00 IAZ-1 Startdag IAZ - COO-3
13.00-16.00 IAZ-1 IAZ Startdag - Lokaal-10
13.00-16.00 IAZ-1 IAZ - Startdag - Lokaal-14
13.00-17.00 IAZ-1 IAZ - Startdag - Lokaal-11
16.00-21.30 IAZ-1 ABCDE/BLS - Heelkunde - Lokaal-10, Lokaal-5

Week 41 wo 11-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Trauma Assessment Groene Hart - Lokaal-C
08.00-17.00 IAZ-1 EOS IC - Lokaal-5, Lokaal-A, Lokaal-B
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - CQ-A
08.30-17.00 IAZ-1 Urineweg 47/Forens. zorg - 6
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - Respiratie - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-7
15.30-18.30 IAZ-1 BIAZ Kennistoets - 22

Week 41 do 12-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-16.00 IAZ-1 Acute Ziek Kind - Lokaal-B, Lokaal-C
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsmoment IAZ - CQ-U
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ gr. Sept; Assessment - Lokaal-11, Lokaal-D
08.30-17.00 IAZ-1 Capita Selecta 28 - Lokaal-2
13.00-17.00 IAZ-1 Wondverpleegkundige Mrt 17 - Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-A
16.00-21.30 IAZ-1 ABCDE/BLS - Heelkunde - Lokaal-11, Lokaal-5

Week 41 vr 13-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Steriel werken 82 - CQ-B
11.00-13.00 IAZ-1 Visitatie opleiding Geneeskunde - Lokaal-4
12.00-17.00 IAZ-1 Steriel werken 82 - Lokaal-14

Week 42 ma 16-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6

Week 42 di 17-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
10.00-15.30 IAZ-1 IAZ - Daniel den Hoed - BHV - Lokaal-5, Lokaal-7
16.00-21.30 IAZ-1 ABCDE/BLS - Heelkunde - Lokaal-11, Lokaal-5

Week 42 wo 18-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Trauma Training - Lokaal-5, Lokaal-C, Lokaal-D
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6
09.00-13.00 IAZ-1 IAZ - BLS - V - Eduplaza - Lokaal-7

Week 42 do 19-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
16.00-21.30 IAZ-1 MDL BLS/ABCDE - Lokaal-12, Lokaal-5

Week 43 ma 23-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 VO-Zorgstage Geneeskunde - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-5, Lokaal-7, Lokaal-8, Lokaal-9
08.30-17.00 IAZ-1 Maatschappelijke Gezondheidszorgstage - Lokaal-4, Lokaal-C, Lokaal-D

Week 43 di 24-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 VO-Zorgstage Geneeskunde - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-5, Lokaal-7, Lokaal-8, Lokaal-9
08.30-16.00 IAZ-1 Maatschappelijke Gezondheidszorgstage - Lokaal-4, Lokaal-C, Lokaal-D
16.00-21.30 IAZ-1 ABCDE/BLS - Heelkunde - Lokaal-D

Week 43 wo 25-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 VO-Zorgstage Geneeskunde - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-5, Lokaal-7, Lokaal-9
09.00-12.00 IAZ-1 Minor Orthopedie - Lokaal-C, Lokaal-D

Week 43 do 26-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-12.30 IAZ-1 Daniel den Hoed - BLS-H/BHV - Lokaal-10
08.00-17.30 IAZ-1 IAZ - Vitaal Bedreigde Patien - Lokaal-11, Lokaal-14, Lokaal-5, Lokaal-7, Lokaal-D

Week 44 ma 30-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-11.15 IAZ-1 Circulatie 22 - CQ-1Da
08.30-17.00 IAZ-1 LTX/HTB - 5
08.30-17.00 IAZ-1 BSIAZ - Lokaal-C
13.00-17.00 IAZ-1 Circulatie 22 - 39

Week 44 di 31-10-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 22 - CQ-1Db
08.30-17.00 IAZ-1 LTX/HTB 89 - CQ-B
08.30-17.00 IAZ-1 BSIAZAsses - Lokaal-C
13.00-14.00 IAZ-1 Orthopedie - Lokaal-12

Week 44 wo 01-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 LTX/HTB - 3
08.30-17.00 IAZ-1 LTX/HTB - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Trauma scenariotraining - Lokaal-5, Lokaal-B, Lokaal-C
08.30-17.00 IAZ-1 CICO - Lokaal-9, Lokaal-D
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6

Week 44 do 02-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - 36
08.30-16.30 IAZ-1 BIAZ Okt. Groep; Assessment - Lokaal-14, Lokaal-C
08.30-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-D
13.00-16.30 IAZ-1 IAZ BIAZ herkansingen - COO-3

Week 44 vr 03-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-D
13.00-15.00 IAZ-1 Minor Sport Trauma Orthopedie - Lokaal-10, Lokaal-11

Week 45 ma 06-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-5, Lokaal-A, Lokaal-B, Lokaal-C, Lokaal-D
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-9
08.30-17.00 IAZ-1 Interventie Cardiologie 68 - Lokaal-3

Week 45 di 07-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 ILS - ARBO (ABCDE/ALS-V) - Lokaal-7
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 7 - 22
08.30-17.00 IAZ-1 Interventie Cardiologie 68 - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Straling 5R SEH - 72
08.30-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-5, Lokaal-B, Lokaal-C, Lokaal-D
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 07 - inleiding - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12

Week 45 wo 08-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - 36
08.30-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-5, Lokaal-A, Lokaal-B, Lokaal-C, Lokaal-D

Week 45 do 09-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-16.30 IAZ-1 BIAZ Okt. Groep; Assessment - Lokaal-12, Lokaal-14
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 6 - 39
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 24 - CQ-1A
08.30-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-5, Lokaal-C, Lokaal-D

Week 45 vr 10-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 6 - 39
08.30-17.00 IAZ-1 ECMO - Lokaal-5, Lokaal-A, Lokaal-B, Lokaal-C, Lokaal-D
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 06 - Circulatie - Lokaal-10, Lokaal-11

Week 46 ma 13-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-17.00 IAZ-1 Centraal Zenuwstelsel 110 - 3
08.30-17.00 IAZ-1 Centraal Zenuwstelsel 15 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Wervelkolom 104 - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 GVM Wervelkolom - Lokaal-A, Lokaal-B
14.00-16.00 IAZ-1 BLS H Kwaliteit Zorgkern Systeemziekte - Lokaal-12

Week 46 di 14-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Klinische en zorg ethiek - 31
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal bedreigde patient - man - Lokaal-11, Lokaal-9, Lokaal-B
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 5 - CQ-A
08.30-17.00 IAZ-1 Wervelkolom 104 - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Trauma Assessment - Lokaal-C
12.45-17.00 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde patient - Lokaal-15
13.00-17.00 IAZ-1 Kwaliteit Zorgkern Systeemziekten - BLS - Lokaal-10

Week 46 wo 15-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Gedrag - 35
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - CQ-A
08.30-17.00 IAZ-1 Thermisch letsel 44 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Gips 117 - 14
08.30-17.00 IAZ-1 Trauma Assessment - Lokaal-C
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 08 Respiratie - Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-A, Lokaal-B
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6
13.00-15.00 IAZ-1 Toetsen thermisch letsel 44 - COO-3
13.00-17.00 IAZ-1 Kwaliteit Zorgkern Systeemziekten - BLS - Lokaal-7
15.00-18.00 IAZ-1 BIAZ Kennistoets - COO-3

Week 46 do 16-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-12.30 IAZ-1 Daniel den Hoed - BLS-H/BHV - Lokaal-11
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Agressie beheersing - Lokaal-2, Lokaal-3, Lokaal-15
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ - Lokaal-10, Lokaal-7
08.30-16.00 IAZ-1 Acute Ziek Kind - Lokaal-5, Lokaal-B, Lokaal-C
08.30-17.00 IAZ-1 Acuut Ziek Kind 2 - 4
13.00-17.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - 22
13.00-17.30 IAZ-1 Kinder- en Obstetrieverpleegkundige NLS/ - Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-9
16.00-18.00 IAZ-1 IAZ - Dermatologie - Lokaal-10, Lokaal-5, Lokaal-7

Week 47 ma 20-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Interventie Cardiologie 68 - Lokaal-2
13.00-16.00 IAZ-1 Ergocoachtraining - Lokaal-11

Week 47 di 21-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Trauma - Lokaal-5, Lokaal-B, Lokaal-C
08.30-10.30 IAZ-1 Trauma - Lokaal-3
08.30-12.30 IAZ-1 Instructeursopleiding BLS - Lokaal-14, Lokaal-7
08.30-17.00 IAZ-1 Interventie Cardiologie 68 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 65 - 23
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 65 - Lokaal-16
12.00-17.00 IAZ-1 Trauma - Lokaal-3
13.00-17.00 IAZ-1 Obstetrieverpleegkundige (ABCDE) - Lokaal-10, Lokaal-11
14.00-16.00 IAZ-1 Kwaliteit Zorgkern Systeemzieken - BLS H - Lokaal-12

Week 47 wo 22-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12
08.30-17.00 IAZ-1 Instructeursopleiding BLS - Lokaal-14, Lokaal-7

Week 47 do 23-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-13.00 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-13.00 IAZ-1 IAZ BIAZ herkansingen - COO-3
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ Ass. november 2017 - Lokaal-7, Lokaal-B
08.30-17.00 IAZ-1 Kwaliteitscie. IAZ - CQ-1Da/b
10.00-12.00 IAZ-1 BLS H - Eduplaza - Lokaal-14
13.00-17.00 IAZ-1 BLS V - Eduplaza - Lokaal-14
13.00-17.00 IAZ-1 Orthopaedie - BLS- V - Lokaal-12
16.00-18.00 IAZ-1 IAZ - Dermatologie - BLS - H - Lokaal-11, Lokaal-5, Lokaal-7

Week 48 ma 27-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Respiratie 95 - 14
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 16 - 72
08.30-17.00 IAZ-1 SEH - Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-5
08.30-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-7, Lokaal-9
09.00-11.00 IAZ-1 PBLS H - Eduplaza - Lokaal-C
13.00-17.00 IAZ-1 PBLS V- Eduplaza - Lokaal-C

Week 48 di 28-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-13.00 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-4, Lokaal-9, Lokaal-C
08.00-13.45 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde patient - Lokaal-3
08.00-17.30 IAZ-1 Daniel den Hoed - BLS - H/BHV - Lokaal-7
08.30-17.00 IAZ-1 EFO - 5
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 16 - 6
08.30-17.30 IAZ-1 SEH - Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-5
13.00-17.00 IAZ-1 Henk Cosijn - Lokaal-4, Lokaal-C

Week 48 wo 29-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-12.30 IAZ-1 Daniel den Hoed BLS/BHV - Lokaal-5, Lokaal-7
08.30-17.00 IAZ-1 EFO - 5

Week 48 do 30-11-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-16.30 IAZ-1 Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-5, Lokaal-7
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - 36
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ Ass. november 2017 - Lokaal-14, Lokaal-B
08.30-17.00 IAZ-1 Triage op de SEH 122 - 5

Week 49 ma 04-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-17.00 IAZ-1 Respiratie 37 - 6

Week 49 di 05-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Trauma - Lokaal-5, Lokaal-B, Lokaal-C

Week 49 wo 06-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Intoxicatie 25 - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Isolatie 88 - CQ-F1
08.30-17.00 IAZ-1 Trauma assessment - Lokaal-C
08.30-20.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6
10.00-13.00 IAZ-1 Toetsen Intoxicatie 25 - COO-6

Week 49 do 07-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 IAZ - Startdag - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-12, Lokaal-14, Lokaal-5, Lokaal-7
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ Ass. november 2017 - Lokaal-C, Lokaal-D
08.30-16.00 IAZ-1 Startdag IAZ - COO-3
08.30-17.00 IAZ-1 Kwetsbare ouderen specifiek 121 - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Startdag IAZ - CQ-F1

Week 49 vr 08-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Kwetsbare ouderen specifiek 121 - 14

Week 50 di 12-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-12.30 IAZ-1 Daniel den Hoed - BLS/BHV - Lokaal-14
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Klinische en zorg ethiek - 31
08.00-17.00 IAZ-1 Trauma Assessments - Lokaal-C
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-12.15 IAZ-1 Circulatie 66 - CQ-B
08.30-17.00 IAZ-1 EFO - 14
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 66 - 72
08.30-17.00 IAZ-1 Acuut Ziek Kind 2 - 22, 15
09.00-13.00 IAZ-1 IAZ - BLS - V - Eduplaza - Lokaal-7
09.00-13.00 IAZ-1 Orthopaedie - BLS- V - Lokaal-12
12.15-17.00 IAZ-1 Circulatie 66 - CQ-F1
13.00-17.00 IAZ-1 Instructeurstrainig PBLS - Lokaal-12, Lokaal-14
13.30-15.30 IAZ-1 IAZ - BLS - H - Eduplaza - Lokaal-7

Week 50 wo 13-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-13.00 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Gedrag - 39
08.30-17.00 IAZ-1 EFO - 14
08.30-17.00 IAZ-1 Acuut Ziek Kind 2 - 22, 15
12.00-20.00 IAZ-1, ZA-Dipl-1 Diplomering IAZ - CO-4

Week 50 do 14-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Thema Agressie beheersing - 15
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - 35
08.30-17.00 IAZ-1 Acute Ziek Kind - Lokaal-B, Lokaal-C
08.30-17.00 IAZ-1 Instructeurstraining PBLS - Lokaal-14, Lokaal-A

Week 50 vr 15-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Specialistische reanimatie 67 - 6
08.30-17.00 IAZ-1 Specialistische reanimatie 67 - Lokaal-10, Lokaal-7

Week 51 ma 18-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5

Week 51 di 19-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-13.00 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5

Week 51 wo 20-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
14.00-17.00 IAZ-1 Toetsen IAZ- Herkansing - COO-3

Week 51 do 21-12-2017
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5, Lokaal-6, Lokaal-7

Week 1 di 02-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6

Week 1 wo 03-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Huisartsgeneeskunde - Lokaal-6

Week 2 ma 08-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5

Week 2 di 09-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 7 - 36
08.30-17.00 IAZ-1 Basis 116 - Lokaal-16

Week 2 wo 10-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - 36
08.30-17.00 IAZ-1 Trauma 49 - Lokaal-3
09.30-13.00 IAZ-1 Geriatrieverpleegkundige sept. 17 - ABCD - Lokaal-12, Lokaal-14

Week 2 do 11-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Trauma Assessments - Lokaal-C
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - CQ-U
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ 6 - 31

Week 2 vr 12-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-15.30 IAZ-1 BIAZ 6 - 39

Week 3 ma 15-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5

Week 3 di 16-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 5 - 35
08.30-17.00 IAZ-1 Gips 116 + rontgen - CQ-5G
08.30-17.00 IAZ-1 Spijsvertering 42 - Lokaal-3

Week 3 wo 17-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.20-17.00 IAZ-1 Basis 116 - 14
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - 36
08.30-17.00 IAZ-1 BIAZ 8 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Urineweg 46 - Lokaal-3

Week 3 do 18-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Acuut Ziek Kind 2 - 31
08.30-17.00 IAZ-1 Acuut Ziek Kind 2 - COO-5

Week 4 ma 22-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5

Week 4 di 23-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-17.00 IAZ-1 Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-14, Lokaal-5, Lokaal-7
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 65 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Intoxicatie 25 - Lokaal-3
10.00-13.00 IAZ-1 Toetsen intoxicatie 25 - COO-6

Week 4 wo 24-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Thermisch letsel 44 - 3
13.00-17.00 IAZ-1 Toetsen Thermisch letsel 44 - COO-3

Week 4 do 25-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen IAZ - CQ-U
13.00-17.00 IAZ-1 Toetsen IAZ BIAZ CZS - 22

Week 5 ma 29-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.00-18.30 IAZ-1 Herkennen Vitaal Bedreigde Patient - Lokaal-10, Lokaal-11, Lokaal-5
08.30-17.00 IAZ-1 Seksualiteit en voortplanting 38 - 5
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 22 - 6

Week 5 di 30-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Spijsvertering 43 - 4
08.30-17.00 IAZ-1 Circulatie 22 - 5

Week 5 wo 31-01-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-17.00 IAZ-1 Urineweg 47/Forens. zorg 125 - Lokaal-2
08.30-17.00 IAZ-1 Startdag IAZ - Lokaal-3
08.30-17.00 IAZ-1 Startdag IAZ - COO-5

Week 5 do 01-02-2018
Tijd Activiteit Naam Activiteitstype Groepen Ruimten Docenten Conflicten
08.30-13.00 IAZ-1 Toetsen BIAZ CIRC - COO-5
08.30-17.00 IAZ-1 Capita Selecta 28 - 6