ROOSTERS COLLEGEJAAR 2017-2018 (28 augustus 2017 t/m 05 augustus 2018)
Lopend studiejaar 2017-2018 Rooster per afdeling (02-01-17 t/m 27-08-17)
Rooster per docent Totaalrooster Rooster per afdeling (28-08-17 t/m 05-08-18)
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE Zorgacademie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Desinf. Flex. Scopen Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35  t/m 46 (Thema BA1A) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 46 t/m 8 (Thema BA3A) Eduplaza Honours class
Week 47 t/m 12 (Thema BA1B) Week 42 t/m 44 (Zorgstage) Week 13 t/m 23 (Thema BA3B) Elec. Leerweg Unit Huisartsgeneeskunde
Week 13 t/m 27 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 9 t/m 12 (Thema BA3C) Endoscopie verpl. Huisartsgeneeskunde Coschap
Consultvoering (CV) Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) Consultvoering (CV) Geriatrie JMS
Klinisch redeneren (CV-KR) Consultvoering (CV) Klinisch redeneren (CV-KR) Hemato-Oncologie PKV EUC onderwijs
Querido Honours College Klinische Obductie Practicum Klinische Obductie Practicum Initieel Onderwijs PKV HRO onderwijs
Samenwerken (SW) Klinisch redeneren (CV-KR) Premaster BA3.17   Intensieve Acute Zorg PKV totaal rooster
  Premaster BA2.17 Premaster BA3.23   Kinderoncologie Promovendi
  Premaster BA2.25 Premaster BA3.27   Kinderverpleegkunde SCOPE onderwijs
  Premaster BA2.26 Premaster BA3.28   Land. Opl. Gipsverb.  
  Premaster BA2.28 Samenwerken (SW)   MA-O
  Samenwerken (SW)   Minor Rooster ondersteunende diensten
    Obstetrie & Gynaecol. CD-CE 2de verdieping
        Oncologie Portier overzicht Faculteit
  Palliatieve Zorg Portier overzicht GK-gebouw
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN Pijn consulent Portier overzicht OWC
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht. Radio Diag. laborant  
Instroom 1 2017-2018 ICK-DKO   Radio Ther. laborant  
Instroom 2 2017-2018 ICK-Huisartsengeneeskunde   Scholingen IZ
Instroom 3 2017-2018 ICK-Heelkunde   Sedatie Prak. Spec.
Instroom 4 2017-2018 ICK-Inw. Geneeskunde Anesthesiologie en IC Overgangsconsulent
Blok-toets ICK-Kindergeneeskunde Biomedical Research in Practice Wondverpl.& consul.
Consultvoering ICK-MGZ Ethiek in de Gezondheidszorg  
Methoden van Onderzoek September ICK-Neurologie Genetica  
Methoden van Onderzoek Februari ICK-Psychiatrie Global Health
  ICK-Verloskunde & Gynaecologie Hoofd-Hals gebied & Head to Hands
  Revalidatie Interne geneeskunde
  SkillsPlaza Kinderoncologie
  MAK-toets Medical Delta
    Medische Psychologie
Orgaantransplantatie
Overige Reserveringen Nanobiologie Orthopedische Sport Traumatologie
Tentamens BSc Nanobiology year 1 Spoedeisende Geneeskunde
Inzages BSc Nanobiology year 2  
Routebeschrijving Woudestein BSc Nanobiology year 3
Diplomeringen Geneeskunde MSc Nanobiology year 1 & 2 Graduate School
  NIHES
Post Graduate School Molecular Medicine
Evaluaties en Nabesprekingen Klinische Technologie Research Master Infection & Immunity
Nabesprekingen Klinische Technologie Jaar 1 Research Master Molecular Med. (MScMM)
Evaluaties Klinische Technologie Jaar 2 Research Master Neuroscience
PDCA Klinische Technologie Jaar 3  
Klinische Technologie Master TM