ROOSTERS COLLEGEJAAR 2018-2019 (27 augustus 2018 t/m 25 augustus 2019)
Lopend rooster 2018-2019 Rooster per afdeling (01-01-18 t/m 26-08-18)
Rooster per afdeling (27-08-18 t/m 25-08-19)
Rooster per docent Totaalrooster
Rooster per studiegroep Totaalrooster per ruimte
BACHELOR GENEESKUNDE   Academie Overige onderwijs
Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3   Eduplaza Disciplineoverstijgend Onderwijs
Week 35 t/m 46 (Thema BA1A) Roosters Keuzeonderwijs via Canvas Week 46 t/m 8 (Thema BA3A)   Endoscopie verpl. Honours class
Week 47 t/m 12 (Thema BA1B) Week 35 t/m 48 (Thema BA2A) Week 13 t/m 23 (Thema BA3B)   Geriatrie Huisartsgeneeskunde
Week 13 t/m 27 (Thema BA1C) Week 5 t/m 22 (Thema BA2B) Week 9 t/m 12 (Thema BA3C)   Hemato-Oncologie Huisartsgeneeskunde Coschap
Consultvoering (CV) Week 22 t/m 28 (Thema BA2C) Consultvoering (CV)   Initieel Onderwijs JMS
Klinisch redeneren (CV-KR) Consultvoering (CV) Klinisch redeneren   Intensieve Acute Zorg PKV EUC onderwijs
Querido Honours College Klinische Obductie Practicum Klinische Obductie Practicum   Kinderoncologie PKV HRO onderwijs
Samenwerken (SW) Klinisch redeneren (CV-KR) Premaster BA3.17   Kinderverpleegkunde PKV totaal rooster
  Premaster BA2.17 Premaster BA3.23   MA-O Promovendi
  Premaster BA2.25 Premaster BA3.28   Med.beeldv.& Radioth SCOPE onderwijs
  Premaster BA2.26 Samenwerken (SW)   Minor   
  Querido Honours College   Obstetrie & Gynaecol.
  Samenwerken (SW)   Oncologie Rooster ondersteunende diensten
  Zorgstage     Palliatieve Zorg CD-CE 2de verdieping
    Pijn consulent Portier overzicht Faculteit
MASTER GENEESKUNDE   MINOREN   Scholingen IZ Portier overzicht GK-gebouw
Master 1 Coschappen   Let op: sommige minoren worden op andere locaties gegeven en komen daarom niet voor in dit overzicht.   Sedatie Prak. Spec. Portier overzicht OWC
Instroom 1 2017-2018 ICK-DKO     Overgangsconsulent  
Instroom 2 2017-2018 ICK-Huisartsengeneeskunde     Wondverpl.& consul.  
Instroom 3 2017-2018 ICK-Kindergeneeskunde      
Instroom 4 2017-2018 ICK-MGZ Echografie    
Instroom 5 2017-2018 ICK-Neurologie Anesthesiologie en IC    
Instroom 1 2018-2019 ICK-Psychiatrie Biomedical Research in Practice
Instroom 2 2018-2019 ICK-Verloskunde & Gynaecologie Ethiek in de Gezondheidszorg
Instroom 3 2018-2019 Revalidatie Genetica
Instroom 4 2018-2019 MAK-toets Global Health
Instroom 5 2018-2019   Hoofd-Hals gebied & Head to Hands
Blok-toets   Interne geneeskunde
Consultvoering   MDL
Methoden van Onderzoek September   Medical Delta
Methoden van Onderzoek Februari   Medische Psychologie
Skillsplaza   Orgaantransplantatie
Orthopedische Sport Traumatologie
Overige Reserveringen Nanobiologie Spoedeisende Geneeskunde
Tentamens (onder voorbehoud) BSc Nanobiology year 1  
Inzages BSc Nanobiology year 2
Routebeschrijving Woudestein BSc Nanobiology year 3 Graduate School
Diplomeringen Geneeskunde MSc Nanobiology year 1 & 2 NIHES
  Post Graduate School Molecular Medicine
Research Master Infection & Immunity
Evaluaties en Nabesprekingen Klinische Technologie Research Master Molecular Medicine (MScMM)
Nabesprekingen Klinische Technologie Jaar 1 Research Master Neuroscience
Evaluaties Klinische Technologie Jaar 2  
PDCA Klinische Technologie Jaar 3
Klinische Technologie Master TM